Skolbibliotekariens roll när alla har varsin dator

3 Nov

Skolbiblioteket på Jenny Nyströmsskolan i Kalmar är väl integrerat i undervisningen och har en central plats i elevers och lärares vardag. Det spelar en stor roll i det pågående arbetet med att utveckla skolans verksamhet med it och digitala medier när alla lärare och elever har varsin dator.

Sourced through Scoop.it from: www.skolverket.se

See on Scoop.itDigitalisering Ålands lyceum

Lexikon – RedFox Sanakirja

14 Aug

Sourced through Scoop.it from: redfoxsanakirja.fi

Mycket gratis!

See on Scoop.itDigitalisering Ålands lyceum

Tehtäväeditori (editori.opetus.tv)

11 Mar

Source: editori.opetus.tv

Tyvärr enbart på finska!

 

See on Scoop.itDigitalisering Ålands lyceum

Veritasium – YouTube

11 Mar

An element of truth – Science and engineering videos Contact:veritasium -(at)- gmail .(dot). com

Source: www.youtube.com

See on Scoop.itDigitalisering Ålands lyceum

Seminarium 12.3.2015

10 Mar

Välkomna på DiDiDi seminarium 12.3 kl 15-17 på Vasa övningsskolas gymnasium. Temat denna gång är Virtuella gymnasiet ViRum samt erfarenheter av elektronisk provsituation med Abittiverktyget. Kom ih…

Source: dididi.fi

See on Scoop.itDigitalisering Ålands lyceum

Rapport om hemundervisning

10 Mar

Högskolepraktikant Elin Johansson har på uppdrag av Ålands landskapsregering undersökt hur berörda vårdnadshavare, lärare och skolledare upplever den lagstiftning och andra styrdokument som styr då…

Source: utbildningax.wordpress.com

See on Scoop.itDigitalisering Ålands lyceum

15 amazing features in Google Apps you probably don’t know about – Business Insider

7 Mar

Google has big plans for its Microsoft Office killer, Google Apps. It hopes to nab 80% of Office users away from Microsoft.

To do that, Google isn’t just matching some of Microsoft’s Office’s best features, it is adding a bunch of cool features of its own. Some of them can be pretty hard to find. So we asked Google to send us a list of some the best little-known features in Google Apps (plus we threw in a few of our own)

Source: www.businessinsider.com

Mer mer och mer

See on Scoop.itDigitalisering Ålands lyceum

ViLLE

5 Mar

Source: ville.utu.fi

Många finns det

See on Scoop.itDigitalisering Ålands lyceum

En tredjedel av gymnasierna kräver att eleverna har dator

2 Sep

Största delen av gymnasierna rekommenderar eller kräver att eleverna köper egna bärbara datorer för sina gymnasiestudier, visar en stor enkät som Yle har gjort.

Source: svenska.yle.fi

See on Scoop.itAxLyceum

Samverkansformer kring elever och studerande utreds

26 Aug

April Kommunikation AB har getts i uppdrag att utreda stödfunktionerna kring elever och studeraÅlands landskapsregering har beslutat att ge April Kommunikation AB i uppdrag att utreda stödfunktione…

Source: utbildningax.wordpress.com

Det här är bra!

See on Scoop.itAxLyceum