Arkiv | september, 2012

Information i det oändliga

30 Sep

Hela internet började som ett smart sätt att dela information. Idag finns det hur mycket som helst av den varan men också ett stort problem. Problemet handlar om att hitta information som håller bra kvalité. Därför är det bra med de ansatser som görs för att underlätta för oss användare. Nedan ett av flera försök och förhoppningsvis något som blir bra.

Bild

Gesällundervisning i matematik

24 Sep

Intressant försök i Helsingfors gällande matematik. Gesällundervisning, kan det vara något även för oss på gymnasienivå? Här finns länken.

Modersmålet II, essäprovet

24 Sep

Roligt att en av våra lokaltidningar får vara med på ett hörn i höstens studentskrivningar. En av årets uppgifter i modersmålet gick ut på att diskutera näthat som fenomen. Skribenterna skulle utgå från Nina Fellmans ledare Ta ansvar för att hatord blir handlingar. Ledaren var publicerad i Nya Åland den 5 augusti 2011. Roligt!

Till Ninas ledare!

Länk

LPG för den grundläggande utbildningen

22 Sep

LPG för den grundläggande utbildningen

Finland förnyar läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen och förskoleundervisningen. Startskottet gick måndagen den 27 augusti 2012 vid ett stort seminarium på Utbildningsstyrelsen.

Veckan 17-21 september

22 Sep

Veckan 17-21 september

Veckorna flyger dessvärre fram och ibland känns det nog som om man kunde skriva ner fler saker som blev ogjorda än som blev gjorda.

Måndagen – studentskrivningar i engelska. Allt gick nästa enligt planerna men det blev igen att ändra på vissa arrangemang eftersom en abiturient måste få ett eget rum. Det är i och för sig inget dramatiskt men när även kustodiering måste ordnas snabbt kan det bli lite stressigt. Några möten blev det också samt anställningsintervju.

Tisdagen var igen en mötesdag. Kvalitetsledning inom Ålands gymnasium, besöka av styrelsen för Ålands gymnasium samt Hem och skola möte. Jag är mycket glad över att vi har en aktiv Hem och skola förening vid skolan eftersom hemmet förmodligen är det viktigaste bollplanket som finns för att verksamheten ska fungera väl. Kanske det är tid att börja bjuda in medlemmarna av Hem och skola till något kollegiemöte för att få en annan typ av feedback på det vi sysslar med.

Under veckan kunde man även läsa om våra  arrangemang kring studentskrivningarna i lokalpressen. Bl a ställdes frågan hur vi gör med studerande som tatuerat in t ex Pythagoras sats på armen, är det tillåtet? I skämtsam ton sa jag att vi nog inte kapar armen av dem och visst, jag blev direkt citerad 😉 Hoppas läsarna har en gnutta humor.

Onsdagen stod realen på tur. Över 60 skribenter i hälsokunskap, en hel del som skrev samhällskunskap och ett fåtal skribenter i religion och geografi. Endast ett möte inbokat vilket nog var nyttigt för läroplansgrunder, reglementet samt antagningskriterier måste gås igenom.

Prorektor Fredrik Törnroos tillsammans med läraren Anna Mörn hade en första träff med abiturienterna gällande karonkan. Innan mötet hade jag och prorektorn ett samtal om hur vi ska gå vidare med det som rör karonkan och balen. Ledorden måste alltid vara att inkluder studerande och aldrig exkludera. Därför är det viktigt att titta på den ekonomiska biten – det får inte bli för ekonomiskt betungande för de studerande. Många upplever nog att det sista året är ekonomiskt betungande med litteratur som ska köpas, balkläder köpas, kostymer köpas, klänningar köpas, kryssningar göras, examensfest arrangeras mm. Vi i skolan måste tillsammans sätta gränserna för annars kan nog en god intention från våra studerande tyvärr bli väl dyr rent ekonomiskt.

Byggnationen av den nya trappan österut går framåt. Sprängansvarig ringde under dagen och meddelade att det skulle smälla en kvart senare. Bara en liten smäll, ingen stor, och så blev det. Trappan inklusive fler parkeringsplatser ska vara klara i november. Jag håller tummarna, hoppas och tror!

Torsdag samtal med fackets förtroendeman och ett husgruppsmöte.

Fredag studentskrivningar i finska. Endast få skribenter. Lätt att arrangera för oss i skolan, tråkigt för oss på Åland att inte fler abiturienter skriver språk vid sidan av engelskan som alla skriver. Ju fler språk våra ungdomar behärskar desto lättare blir det för dem att göra deras röster hörd i alla möjliga sammanhang.

Snart ny vecka …

Kunder och studerande

22 Sep

En kund är en kund

Lite nu som då dyker begreppet kund upp som någon typ av synonym för studerande. Jag kan ha fel med det stör mig att inte en klar distinktion mellan kund och studerande görs. Det kan kännas som en filosofisk fråga för en del men för mig är det en grundsyn på vad en skolas verksamhet egentligen handlar om.

Det som är oroande med att studerande och även i stor utsträckning lärare degraderas till kunder är en förskjutning av själva grunden till en skolas verksamhet. Medan kundens roll bara är att betala för en beställd tjänst har studerande och lärare också ett mycket stort ansvar att intressera sig och engagera sig, att delta. Det är en aktiv roll. Det är insikterna, inte konsumtionen, som utvecklar människor. Det är upplysta engagerade människor som förändrar världen, inte de passivt betalande.

Åsikterna om sociala medier går isär

20 Sep

En av tre anställda anser att det är okej att att använda sociala medier på jobbet, visar undersökningen Kelly Global Worforce Index. Och antalet är större bland de medarbetare som har specialist och teknisk kompetens och medarbetare under 30 år. Men trots detta anser en tredjedel av de svarande att sociala medier har en negativ påverkan på produktiviteten.

Åsikterna om sociala medier går isär.

Svenska – Norden Film Konkurrence

20 Sep

HALLÅ NORDEN – KAMERAN GÅR!

Vinn 3 000 euro/25 000 kronor! Gör en film om att arbeta, studera eller bo i ett eller flera nordiska grannländer och var med i Hallå Nordens filmtävling. Visste du att Norden är en stor arbetsmarknad? Att man fritt kan studera och söka jobb i de andra nordiska länderna? Om du är arbetslös i Finland så kan du söka jobb i Norge. Om du inte kom in på utbildningen du sökte till i Sverige så kan du söka i Danmark. Om du har kört fast på Färöarna kan du söka lyckan på Island.

BLI NORDISK FILMREGISSÖR

Berätta för oss om ditt liv som nordisk gränsöverskridare med en kortfilm och få chansen att vinna förstapriset på 3 000 euro/25 000 kronor. Spela gärna in filmen på din kameratelefon – det är inte kvaliteten, utan kreativiteten, som avgör. Filmen ska leva upp till följande krav:

  • Filmen ska vara max 3 minuter lång och i ett format som kan laddas upp på Youtube.
  • Filmen ska handla om att studera eller arbeta i ett annat – eller flera – av de länder som ingår i det nordiska samarbetet: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.
  • Filmen ska inspirera till rörlighet i Norden.

 

Svenska – Norden Film Konkurrence.

The Big 5

20 Sep

The Big 5.

Föreläsning om den åländska självstyrelsen på Åland

19 Sep

Det åländska självstyret närmar sig sin 100-åriga bemärkelsedag, men fortfarande hör vi i debatten att Åland ”egentligen” borde ha tillfallit Sverige. Hur såg ålänningarna själva på frågan? Vilka blev relationerna till Finland? Hur har självstyrelsen präglat den åländska identiteten? FM Dan Nordman, gymnasielektor vid Ålands lyceum i Mariehamn presenterar här delar av sina forskningsrön.
Moderator: Generalkonsul Ingrid Iremark
Lokal: Auditoriet

Annat smått och gott presenteras också.

IT för historielärare – föreläsning på Åland.