Arkiv | oktober, 2012

Facebook och Wilma

8 Okt

Observera!

Läs följande brev från StarSoft. Viktigt!

Hej

Bland Facebook-användare förmedlas länk till sida som försöker lura Wilma användarnamn och lösenord. Länkens meddelande lovar, att genom att gå till given adress kan studerande byta Wilma vitsord.

Detta är naturligtvis inte möjligt, utan meddelandets och länkens syfte är att locka Wilma användare till vissa sidor, och där samla användarnamn och lösenord som användaren matar in.

Det är bra att varna Wilma-användarna, framförallt studerande, som i testsyfte kan gå till sidan. De egna Wilma-lösenen skall absolut inte inmatas till sidan. Ifall någon redan hunnit inmatat sina lösen, skall Wilma lösenord bytas omedelbart.

Med vänliga hälsningar,
StarSoft

Rektorsdagarna 2012

4 Okt

Så är det åter dags för rektorsdagarna. I år handlar det en hel del om pågående reformer och normer samt vart utbildningen är på väg.

I en paneldebatt diskuteras den rätta vägen i mediedjungeln. Hur ser dagens medieklimat ut? Vad är rektorns och skolans roll, och hur ska man som rektor bäst handskas med media? Den biten ska bli väldigt intressant men en stilla undran är om det finns en väg eller ett sätt? Knappast! Precis som allt annat finns det en uppsjö av olika frågeställningar och journalistiska stilar så det gäller väl som vanligt att hitta en väg som passar en själv.
Två andra intressanta seminarier kommer även att hållas. Det ena handlar om internationellt samarbete och vilket mervärde det ger till skolan. Jag hoppas och tror att vi ligger rätt långt framme på den fronten. Det andra kommer att ta upp ett allt mer aktuellt ämne, nämligen IT i studentskrivningarna. Dessutom är distansundervisning på agendan. Intressant!
Vi har vid Ålands lyceum informellt diskuterat språkets oerhört viktiga roll för förståelse av allt man lär sig. Därför ska det bli både lärorikt och nyttigt, hoppas jag, att få ta del av seminariet ”Elevers kunskap i skolspråket är avgörande för framgång i skolan”. Det är alltså ett  forsknings- och utvecklingsprojekt kallat Skolspråk som presenteras av Katarina Rejman, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen. Svenska samskolan i Tammerfors som jag ska besöka är en av pilotkommunerna i projektet.
Citat

Facebook och Twitter kan …

3 Okt

Facebook och Twitter kan aldrig ge det rika språk god litteratur ger.

Börje Ehrstrand