Arkiv | november, 2012

Ny Podcast om skolan – Skolsnack GarageRadio

30 Nov

See on Scoop.itAxLyceum

Rektorsakademien Utveckling (RAU) lanserar en ny podcast på iTunes om aktuella frågor kring skolan. Skolsnack-GarageRadio är det uppkäftiga programmet som…
See on www.mynewsdesk.com

Viktig film

29 Nov

Förhoppningsvis får vi in en filmvisning under året. Det handlar om Till ungdomen som är en mycket gripande film med många bottnar. Passar utomordentligt in i våra allmänna läroplansgrunder.

Nu är det bara att hålla tummarna och hoppas.

Rektorsdagarna

23 Nov

Rektorsdagarna hålls den 24-25.10.2013 på Åland. Trevligt!

Svenska kulturfonden – november gäller

19 Nov

Novemberomgång öppen för de som vill ansöka om stipendier och bidrag för 2013! Om mer tid gavs skulle nog fondmedel vara ett bra komplement till den annars rätt strama budgeten. Med alla de projekt vi har på gång i skolan blir ekonomin rejält belastad.

Svenska kulturfonden – Start.

Bild

William Arthur Ward

19 Nov

William Arthur Ward

Nja, berättelsen kan nog vara ack så viktig. Men visst, i ämnen som är konkreta gäller absolut Wards beskrivning. Däremot är nog faktorn inspiration oerhört viktig.

Scoop.it

17 Nov

Ibland ges tid till utforskning av IKT och ibland hittas enkla lösningar på t ex publicering. En sådan som testas just nu är http://www.scoop.it/t/axlyceum

Mycket enkelt att samla intressanta artiklar i ett relativt snyggt flöde. Dessutom lätt att redigera och använda. För lärare kunde det vara enkelt att skapa scoop för sina respektive ämnen. Inget måste men definitivt ett hjälpmedel.

Det där med kunskap, igen och igen och …

15 Nov

Kunskapsbegreppet är ständigt aktuellt. Vad menar vi egentligen med kunskap? Vilken typ av kunskap vill vi premiera? Är all typ av kunskap ”nyttig”? 

Ålands lyceum ska stå för en allmänbildande utbildning. Hela begreppet allmänbildning ifrågasätts lite nu som då. Är det kanske inte skolans uppgift att specialisera våra ungdomar i ett tidigt stadium i deras kunskapsutveckling? Ju snabbare vi får ut våra studerande via universitet och högskolor desto bättre – eller? Nej, jag tror inte på det! Givetvis är det inte bra med de så kallade överliggarna som aldrig blir klara med sina utbildningar. Det är varken roligt för den det drabbar eller särskilt produktivt. Men att tidigt i livet specialisera sig innebär att många möjligheter till personlig utveckling och en förmåga att se möjligheter kanske förloras. 

Jan Gradvall skriver om detta mycket bra. Han konstaterar följande på tal om vikten av specialisering inom utbildning och företagande:

Jack Dorsey, mannen bakom Twitter, predikar den raka motsatsen. Hela hans framgång bygger på att han har erfarenheter och kunskaper inom många, många olika områden. Hans allmänbildning är av den gammaldags ”Fråga Lund”-skolan.

Läs gärna hela Gradvalls artikel här: http://www.gradvall.se/artiklar.asp?entry_id=933

Föreningen Norden i Sverige

15 Nov

Föreningen Norden i Sverige

Föreningen Norden i Sverige har tagit fram en ny skolportal där man hittar en massa information. Riktigt rolig dessutom eftersom man kan jämföra ord och att de sätts in i meningar som går att lyssna till. 

Bild

Första QR-koden

8 Nov

20121108-150741.jpg

Många tankar om sociala medier i undervisningen. Vissa saker intressanta andra inte lika bra. QR-koder var minst sagt enkla att fixa.

Håll tillgodo!

Pedagogiska morgontankar

7 Nov

Inför detta läsår vidareutvecklade vi en kurs som kallas LÄR. Tanken med kursen är att ge de studerande en bättre start i sina studier vid Ålands lyceum. Under kursens gång ska de studerande också få träffa studiehandledarna, hälsovården, IKT-handledare samt rektor. Alla aktörer tar upp skolan ur lite olika perspektiv. Huvuddelen ägnas dock åt lärandestrategier/studiestrategier.

Studerande måste lära sig studiestrategier av olika slag. Det handlar bland annat om att kunna tänka framåt, söka och värdera information, lösa problem och kunna koncentrera sig om och om igen utan att bli uttråkade. Detta är vad livslångt lärande handlar om, att lära sig att lära sig själv. Och den viktigaste resursen för att detta ska lyckas är och förblir läraren. Den engagerade läraren! Så enkelt är det egentligen! Sen kan ledningsgrupper, styrdokument etc. skrivas i all oändlighet men om inte lärarna ses som den viktigaste kuggen i skolans värld har vi missat det viktigaste.

John Hattie, professor i pedagogik, beskriver en god lärare som passionerad i sitt ämne. Det kan låta väl drastiskt men läraren som är passionerad kan göra skillnad. Passionen handlar om varje lärares önskan att studerande ska börja dela lärarnas kärlek till sitt ämne och utveckla färdigheter så att de kan gå mer på djupet i frågeställningarna. Det handlar om att göra skillnad, och till och med avgörande skillnad, i studerandes liv.

Källa: Visible Learning for Teachers