Arkiv | mars, 2013

Ändring i dimensioneringsbeslut

26 Mar

See on Scoop.itAxLyceum

Ökninga av platser på Ålands lyceum

Marcus Koskinen‘s insight:

  

Den 22 mars beslöt Ålands landskapsregering att göra en ändring i dimensioneringsbeslutet för Ålands gymnasium. Enligt beslutet ökades platser vid Ålands lyceum till 160 medan platserna till profilen Företagsekonom vid Ålands yrkesgymnasium minskats till 22 platser. Ytterligare information ges av Elisabeth Storfors.

Internet – upphovsrättsguide för lärare

20 Mar

See on Scoop.itAxLyceum

Upphovsrätten gäller på internet precis som i alla andra sammanhang. Digitala verk har samma skydd som till exempel en tryckt bok eller tidningsartikel har.

Marcus Koskinen‘s insight:

Det här är en djungel utan like. Och tyvärr, det är inte tillåtet att använda Spotify i sammanhang där en större mängd personer är inblandade, även om det inte är för kommersiellt syfte. Jo, man förstår det nog, men …

See on www.skolverket.se

IKT lyceum

20 Mar

See on Scoop.itAxLyceum

Marcus Koskinen‘s insight:

Vår lärare Dan Haldin förser oss med intressanta länkar.

See on www.lyceum.ax

Undervisning inte skolans huvuduppgift menar forskare – forskning.se

20 Mar

See on Scoop.itAxLyceum

Marcus Koskinen‘s insight:

Intressant rubrik och väldigt provokativ.

Uttalandet att progression handlar om utveckling av elevers kunskaper av det de börjat med är självklar. Men, Hattie konstaterar att eleven ska ha en förförståelse för 90 procent av de saker som tas upp och kunna 95-99 procent av alla ord som förekommer i undervisningen väcker definitivt tankar. Hur ser det egentligen ut bland våra studerande? Här krävs det nog en rejäl insats.

See on www.forskning.se

Hög utbildning viktig på alla samhällsnivåer – forskning.se

20 Mar

See on Scoop.itAxLyceum

See on www.forskning.se

MYO – The Gesture Control Armband

20 Mar

See on Scoop.itAxLyceum

Marcus Koskinen‘s insight:

Jaha! Och hur ska man använda en sådan här i undervisningen? Och finns den på riktigt? Pre-order?

See on getmyo.com

It som stöd för formativ bedömning

20 Mar

See on Scoop.itAxLyceum

18 mars 2013

Webben stödjer verkligen den formativa bedömningen och elevernas lärande. Det säger gymnasieläraren Camilla Lindskoug som i flera år använt Google Docs som framgångsrikt verktyg för bedömning.

See on www.skolverket.se

Snorkel.se

20 Mar

See on Scoop.itInfoneuropsyk

See on www.snorkel.se

Infoteket start – www.lul.se

20 Mar

See on Scoop.itInfoneuropsyk

Marcus Koskinen‘s insight:

Samlad sida för olika typer av funktionshinder.

See on www.lul.se

Webbansökan | Ålands Gymnasium

19 Mar

See on Scoop.itAxLyceum

Marcus Koskinen‘s insight:

Då var det tid att söka!

See on ansokan.gymnasium.ax