Arkiv | maj, 2014

Höstens temadag

28 Maj

See on Scoop.itAxLyceum

Den 12.8 samlas den åländska skolpersonalen till ett gemensamt seminarium kring temat hälsa i skolan. En första beskrivning av inspirationsdagen finns här och från och med juni kommer ytterligare i…

Marcus Koskinen‘s insight:

Inspirerande inspirationsdag!

See on utbildningax.wordpress.com

ÅSUB – Ålands statistik och utredningsbyrå

26 Maj

See on Scoop.itAxLyceum

Marcus Koskinen‘s insight:

Intressant utveckling.

See on www.asub.ax

Bo Hejlskov Elvéns blogg

11 Maj

See on Scoop.itAxLyceum

Bo Hejlskov Elvéns blogg.

Marcus Koskinen‘s insight:

Mycket intressanta tankar i denna blogg.

See on www.hejlskov.se

Skolor får virtuellt bibliotek med tusentals titlar

9 Maj

See on Scoop.itAxLyceum

I höst ska femton skolor i Svenskfinland få tillgång till tusentals e-böcker, i ett pilotprojekt som bekostas av de finlandssvenska fonderna. Det är fråga om en licensmodell där eleven loggar in med ett användarnamn från dator, pekplatta eller smarttelefon.

Marcus Koskinen‘s insight:

Mera mera! För att de finlandssvenska skolorna ska överleva krävs en hel del samarbete, inte bara mellan skolor utan även västerut.

See on svenska.yle.fi

Höjning av läropliktsåldern på förslag i Finland

8 Maj

See on Scoop.itAxLyceum

Undervisnings och kulturministeriet föreslår  i en lagremiss att läropliktsåldern höjs  till 17 år i Finland. Målet är att garantera alla unga en studieplats efter grundskolan. Enligt remissförslag…

See on utbildningax.wordpress.com

Inspirationsdagen 12.8 i Alandica

5 Maj

See on Scoop.itAxLyceum

Höstterminen 2014 inleds med ett gemensamt seminarium den 12.8 kring temat hälsa i skolan. Programmet börjar kl 10 och avslutas ca 16.30. Under dagens hålls pauser både för mat och kaffe. En närmar…

See on utbildningax.wordpress.com

OKM – Stöd till pedagogisk IKT-handledning för lärare

4 Maj

See on Scoop.itAxLyceum

Marcus Koskinen‘s insight:

Det här har jag önskat en längre tid. Bra initiativ för vill man verkligen att det ska hända något radikalt i skolan gällande IKT så är det skolan och dess lärare som ska göra det. Central styrning fungerar minera bra. Det har vi erfarenhet av sedan tidigare.

See on www.minedu.fi

LP 2016 – Grundläggande utbildning

4 Maj

See on Scoop.itAxLyceum

Marcus Koskinen‘s insight:

Här finns utkast till den nya LP 2016 för grundskolorna. 

See on www.oph.fi