Arkiv | november, 2015

Skolbibliotekariens roll när alla har varsin dator

3 Nov

Skolbiblioteket på Jenny Nyströmsskolan i Kalmar är väl integrerat i undervisningen och har en central plats i elevers och lärares vardag. Det spelar en stor roll i det pågående arbetet med att utveckla skolans verksamhet med it och digitala medier när alla lärare och elever har varsin dator.

Sourced through Scoop.it from: www.skolverket.se

See on Scoop.itDigitalisering Ålands lyceum