Arkiv | Pedagogik RSS feed for this section

Hörförståelse i framtiden

7 Sep

Hörförståelse

Pengar, pengar och återigen pengar.

Ålands lyceum har vuxit så det knakat. Vi har i år 171 skribenter i Engelska. Det innebär åtta olika grupper som under dryga tre timmar ska lyssna på hörförståelse. När de första grupperna lyssnat klart måste de föras till en sal så att de inte kan träffa de skribenter som ännu inte skrivit proven. Allt kunde åtgärdas om vi köpte in flera hörlurar och förmodligen en ny sändarenhet. Men hur blir det hösten år 2016 när studentskrivningarna börjar digitaliseras? Kommer även hörförståelsen att ske via de bärbara datorerna alla abiturienter ska ha med sig till proven? Det finns nog sådant som tyder på det vid en första titt på det operativsystem studentexamensnämnden (Digabi) tagit fram. Enklast och billigast skulle det ju vara och det känns nog rätt gammalmodigt med sk språklaboratorium när vi skriver år 2013, för att inte tala om år 2016. Men ingen vet hur det egentligen blir med den nya studentexamen. Eller?

Scoop.it

17 Nov

Ibland ges tid till utforskning av IKT och ibland hittas enkla lösningar på t ex publicering. En sådan som testas just nu är http://www.scoop.it/t/axlyceum

Mycket enkelt att samla intressanta artiklar i ett relativt snyggt flöde. Dessutom lätt att redigera och använda. För lärare kunde det vara enkelt att skapa scoop för sina respektive ämnen. Inget måste men definitivt ett hjälpmedel.

Pedagogiska morgontankar

7 Nov

Inför detta läsår vidareutvecklade vi en kurs som kallas LÄR. Tanken med kursen är att ge de studerande en bättre start i sina studier vid Ålands lyceum. Under kursens gång ska de studerande också få träffa studiehandledarna, hälsovården, IKT-handledare samt rektor. Alla aktörer tar upp skolan ur lite olika perspektiv. Huvuddelen ägnas dock åt lärandestrategier/studiestrategier.

Studerande måste lära sig studiestrategier av olika slag. Det handlar bland annat om att kunna tänka framåt, söka och värdera information, lösa problem och kunna koncentrera sig om och om igen utan att bli uttråkade. Detta är vad livslångt lärande handlar om, att lära sig att lära sig själv. Och den viktigaste resursen för att detta ska lyckas är och förblir läraren. Den engagerade läraren! Så enkelt är det egentligen! Sen kan ledningsgrupper, styrdokument etc. skrivas i all oändlighet men om inte lärarna ses som den viktigaste kuggen i skolans värld har vi missat det viktigaste.

John Hattie, professor i pedagogik, beskriver en god lärare som passionerad i sitt ämne. Det kan låta väl drastiskt men läraren som är passionerad kan göra skillnad. Passionen handlar om varje lärares önskan att studerande ska börja dela lärarnas kärlek till sitt ämne och utveckla färdigheter så att de kan gå mer på djupet i frågeställningarna. Det handlar om att göra skillnad, och till och med avgörande skillnad, i studerandes liv.

Källa: Visible Learning for Teachers

Rektorsdagarna 2012

4 Okt

Så är det åter dags för rektorsdagarna. I år handlar det en hel del om pågående reformer och normer samt vart utbildningen är på väg.

I en paneldebatt diskuteras den rätta vägen i mediedjungeln. Hur ser dagens medieklimat ut? Vad är rektorns och skolans roll, och hur ska man som rektor bäst handskas med media? Den biten ska bli väldigt intressant men en stilla undran är om det finns en väg eller ett sätt? Knappast! Precis som allt annat finns det en uppsjö av olika frågeställningar och journalistiska stilar så det gäller väl som vanligt att hitta en väg som passar en själv.
Två andra intressanta seminarier kommer även att hållas. Det ena handlar om internationellt samarbete och vilket mervärde det ger till skolan. Jag hoppas och tror att vi ligger rätt långt framme på den fronten. Det andra kommer att ta upp ett allt mer aktuellt ämne, nämligen IT i studentskrivningarna. Dessutom är distansundervisning på agendan. Intressant!
Vi har vid Ålands lyceum informellt diskuterat språkets oerhört viktiga roll för förståelse av allt man lär sig. Därför ska det bli både lärorikt och nyttigt, hoppas jag, att få ta del av seminariet ”Elevers kunskap i skolspråket är avgörande för framgång i skolan”. Det är alltså ett  forsknings- och utvecklingsprojekt kallat Skolspråk som presenteras av Katarina Rejman, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen. Svenska samskolan i Tammerfors som jag ska besöka är en av pilotkommunerna i projektet.

Gesällundervisning i matematik

24 Sep

Intressant försök i Helsingfors gällande matematik. Gesällundervisning, kan det vara något även för oss på gymnasienivå? Här finns länken.

Kunder och studerande

22 Sep

En kund är en kund

Lite nu som då dyker begreppet kund upp som någon typ av synonym för studerande. Jag kan ha fel med det stör mig att inte en klar distinktion mellan kund och studerande görs. Det kan kännas som en filosofisk fråga för en del men för mig är det en grundsyn på vad en skolas verksamhet egentligen handlar om.

Det som är oroande med att studerande och även i stor utsträckning lärare degraderas till kunder är en förskjutning av själva grunden till en skolas verksamhet. Medan kundens roll bara är att betala för en beställd tjänst har studerande och lärare också ett mycket stort ansvar att intressera sig och engagera sig, att delta. Det är en aktiv roll. Det är insikterna, inte konsumtionen, som utvecklar människor. Det är upplysta engagerade människor som förändrar världen, inte de passivt betalande.

The Big 5

20 Sep

The Big 5.

Föreläsning om den åländska självstyrelsen på Åland

19 Sep

Det åländska självstyret närmar sig sin 100-åriga bemärkelsedag, men fortfarande hör vi i debatten att Åland ”egentligen” borde ha tillfallit Sverige. Hur såg ålänningarna själva på frågan? Vilka blev relationerna till Finland? Hur har självstyrelsen präglat den åländska identiteten? FM Dan Nordman, gymnasielektor vid Ålands lyceum i Mariehamn presenterar här delar av sina forskningsrön.
Moderator: Generalkonsul Ingrid Iremark
Lokal: Auditoriet

Annat smått och gott presenteras också.

IT för historielärare – föreläsning på Åland.

Dall – omotiverade elever?

17 Sep

Dalls tankar enligt HBL publicerad 16.9.2011.

Dall vill jämföra lärarna

16 Sep

Följande kan läsas på dagens HBL:

Finska lärare upplevs som strängare än finlandssvenska

Filosofie doktor Anna Dall har spunnit vidare på sina forskningsresultat som visar att finlandssvenska elever är likgiltigt inställda till skolarbetet.

– Eftersom såväl elever, lärare som föräldrar med erfarenhet av både finska och finlandssvenska skolor berättar om stora olikheter, skulle det vara mycket intressant att få veta om det finns skillnader i attityder, undervisningsstrategier, krav och värderingar hos lärarna, säger Dall. Forskaren Anna Dall satte kaffet i vrångstrupen på det finlandssvenska skoletablissemanget då hon i Hbl i november i fjol presenterade forskningsresultat om att svenskspråkiga elever i Finland inte tycker det är någon vits att bemöda sig i skolan. Nu harhon ytterligare bearbetat sina resultat.

Dall skriver att de finlandssvenska eleverna, då hon intervjuade dem, genomgående sade att de inte var under någon press i skolan och att lärarna inte var stränga. Det här tyckte eleverna var bra.

– Svensktalande elever anser samstämmigt att lärarna inte är stränga. Också lärarna menar att kraven har sänkts. Finsktalande lärare anses ofta vara inriktade på kunskapsmässiga mål, medan de svenskspråkiga prioriterar det sociala. Det som nu skulle behövas är att få en definition av begreppet ”sträng”, säger Dall.

Dall är nu filosofiedoktor och har fått en tjänst som universitetslektor på Java i Indonesien från årsskiftet.

Ska bli intressant att följa Annas forskning.