Arkiv | Tankar RSS feed for this section

Hörförståelse i framtiden

7 Sep

Hörförståelse

Pengar, pengar och återigen pengar.

Ålands lyceum har vuxit så det knakat. Vi har i år 171 skribenter i Engelska. Det innebär åtta olika grupper som under dryga tre timmar ska lyssna på hörförståelse. När de första grupperna lyssnat klart måste de föras till en sal så att de inte kan träffa de skribenter som ännu inte skrivit proven. Allt kunde åtgärdas om vi köpte in flera hörlurar och förmodligen en ny sändarenhet. Men hur blir det hösten år 2016 när studentskrivningarna börjar digitaliseras? Kommer även hörförståelsen att ske via de bärbara datorerna alla abiturienter ska ha med sig till proven? Det finns nog sådant som tyder på det vid en första titt på det operativsystem studentexamensnämnden (Digabi) tagit fram. Enklast och billigast skulle det ju vara och det känns nog rätt gammalmodigt med sk språklaboratorium när vi skriver år 2013, för att inte tala om år 2016. Men ingen vet hur det egentligen blir med den nya studentexamen. Eller?

Viktig film

29 Nov

Förhoppningsvis får vi in en filmvisning under året. Det handlar om Till ungdomen som är en mycket gripande film med många bottnar. Passar utomordentligt in i våra allmänna läroplansgrunder.

Nu är det bara att hålla tummarna och hoppas.

Pedagogiska morgontankar

7 Nov

Inför detta läsår vidareutvecklade vi en kurs som kallas LÄR. Tanken med kursen är att ge de studerande en bättre start i sina studier vid Ålands lyceum. Under kursens gång ska de studerande också få träffa studiehandledarna, hälsovården, IKT-handledare samt rektor. Alla aktörer tar upp skolan ur lite olika perspektiv. Huvuddelen ägnas dock åt lärandestrategier/studiestrategier.

Studerande måste lära sig studiestrategier av olika slag. Det handlar bland annat om att kunna tänka framåt, söka och värdera information, lösa problem och kunna koncentrera sig om och om igen utan att bli uttråkade. Detta är vad livslångt lärande handlar om, att lära sig att lära sig själv. Och den viktigaste resursen för att detta ska lyckas är och förblir läraren. Den engagerade läraren! Så enkelt är det egentligen! Sen kan ledningsgrupper, styrdokument etc. skrivas i all oändlighet men om inte lärarna ses som den viktigaste kuggen i skolans värld har vi missat det viktigaste.

John Hattie, professor i pedagogik, beskriver en god lärare som passionerad i sitt ämne. Det kan låta väl drastiskt men läraren som är passionerad kan göra skillnad. Passionen handlar om varje lärares önskan att studerande ska börja dela lärarnas kärlek till sitt ämne och utveckla färdigheter så att de kan gå mer på djupet i frågeställningarna. Det handlar om att göra skillnad, och till och med avgörande skillnad, i studerandes liv.

Källa: Visible Learning for Teachers

Kunder och studerande

22 Sep

En kund är en kund

Lite nu som då dyker begreppet kund upp som någon typ av synonym för studerande. Jag kan ha fel med det stör mig att inte en klar distinktion mellan kund och studerande görs. Det kan kännas som en filosofisk fråga för en del men för mig är det en grundsyn på vad en skolas verksamhet egentligen handlar om.

Det som är oroande med att studerande och även i stor utsträckning lärare degraderas till kunder är en förskjutning av själva grunden till en skolas verksamhet. Medan kundens roll bara är att betala för en beställd tjänst har studerande och lärare också ett mycket stort ansvar att intressera sig och engagera sig, att delta. Det är en aktiv roll. Det är insikterna, inte konsumtionen, som utvecklar människor. Det är upplysta engagerade människor som förändrar världen, inte de passivt betalande.