Arkiv | Verksamheten RSS feed for this section

Hörförståelse i framtiden

7 Sep

Hörförståelse

Pengar, pengar och återigen pengar.

Ålands lyceum har vuxit så det knakat. Vi har i år 171 skribenter i Engelska. Det innebär åtta olika grupper som under dryga tre timmar ska lyssna på hörförståelse. När de första grupperna lyssnat klart måste de föras till en sal så att de inte kan träffa de skribenter som ännu inte skrivit proven. Allt kunde åtgärdas om vi köpte in flera hörlurar och förmodligen en ny sändarenhet. Men hur blir det hösten år 2016 när studentskrivningarna börjar digitaliseras? Kommer även hörförståelsen att ske via de bärbara datorerna alla abiturienter ska ha med sig till proven? Det finns nog sådant som tyder på det vid en första titt på det operativsystem studentexamensnämnden (Digabi) tagit fram. Enklast och billigast skulle det ju vara och det känns nog rätt gammalmodigt med sk språklaboratorium när vi skriver år 2013, för att inte tala om år 2016. Men ingen vet hur det egentligen blir med den nya studentexamen. Eller?

Veckan 17-21 september

22 Sep

Veckan 17-21 september

Veckorna flyger dessvärre fram och ibland känns det nog som om man kunde skriva ner fler saker som blev ogjorda än som blev gjorda.

Måndagen – studentskrivningar i engelska. Allt gick nästa enligt planerna men det blev igen att ändra på vissa arrangemang eftersom en abiturient måste få ett eget rum. Det är i och för sig inget dramatiskt men när även kustodiering måste ordnas snabbt kan det bli lite stressigt. Några möten blev det också samt anställningsintervju.

Tisdagen var igen en mötesdag. Kvalitetsledning inom Ålands gymnasium, besöka av styrelsen för Ålands gymnasium samt Hem och skola möte. Jag är mycket glad över att vi har en aktiv Hem och skola förening vid skolan eftersom hemmet förmodligen är det viktigaste bollplanket som finns för att verksamheten ska fungera väl. Kanske det är tid att börja bjuda in medlemmarna av Hem och skola till något kollegiemöte för att få en annan typ av feedback på det vi sysslar med.

Under veckan kunde man även läsa om våra  arrangemang kring studentskrivningarna i lokalpressen. Bl a ställdes frågan hur vi gör med studerande som tatuerat in t ex Pythagoras sats på armen, är det tillåtet? I skämtsam ton sa jag att vi nog inte kapar armen av dem och visst, jag blev direkt citerad 😉 Hoppas läsarna har en gnutta humor.

Onsdagen stod realen på tur. Över 60 skribenter i hälsokunskap, en hel del som skrev samhällskunskap och ett fåtal skribenter i religion och geografi. Endast ett möte inbokat vilket nog var nyttigt för läroplansgrunder, reglementet samt antagningskriterier måste gås igenom.

Prorektor Fredrik Törnroos tillsammans med läraren Anna Mörn hade en första träff med abiturienterna gällande karonkan. Innan mötet hade jag och prorektorn ett samtal om hur vi ska gå vidare med det som rör karonkan och balen. Ledorden måste alltid vara att inkluder studerande och aldrig exkludera. Därför är det viktigt att titta på den ekonomiska biten – det får inte bli för ekonomiskt betungande för de studerande. Många upplever nog att det sista året är ekonomiskt betungande med litteratur som ska köpas, balkläder köpas, kostymer köpas, klänningar köpas, kryssningar göras, examensfest arrangeras mm. Vi i skolan måste tillsammans sätta gränserna för annars kan nog en god intention från våra studerande tyvärr bli väl dyr rent ekonomiskt.

Byggnationen av den nya trappan österut går framåt. Sprängansvarig ringde under dagen och meddelade att det skulle smälla en kvart senare. Bara en liten smäll, ingen stor, och så blev det. Trappan inklusive fler parkeringsplatser ska vara klara i november. Jag håller tummarna, hoppas och tror!

Torsdag samtal med fackets förtroendeman och ett husgruppsmöte.

Fredag studentskrivningar i finska. Endast få skribenter. Lätt att arrangera för oss i skolan, tråkigt för oss på Åland att inte fler abiturienter skriver språk vid sidan av engelskan som alla skriver. Ju fler språk våra ungdomar behärskar desto lättare blir det för dem att göra deras röster hörd i alla möjliga sammanhang.

Snart ny vecka …

Kunder och studerande

22 Sep

En kund är en kund

Lite nu som då dyker begreppet kund upp som någon typ av synonym för studerande. Jag kan ha fel med det stör mig att inte en klar distinktion mellan kund och studerande görs. Det kan kännas som en filosofisk fråga för en del men för mig är det en grundsyn på vad en skolas verksamhet egentligen handlar om.

Det som är oroande med att studerande och även i stor utsträckning lärare degraderas till kunder är en förskjutning av själva grunden till en skolas verksamhet. Medan kundens roll bara är att betala för en beställd tjänst har studerande och lärare också ett mycket stort ansvar att intressera sig och engagera sig, att delta. Det är en aktiv roll. Det är insikterna, inte konsumtionen, som utvecklar människor. Det är upplysta engagerade människor som förändrar världen, inte de passivt betalande.

Levande filosofers sällskap 20.9 kl. 18.30

17 Sep
En slav är NÅGOT man äger, kan köpa, sälja och behandla som ett objekt. Under historiens lopp har slaveri förekommit i olika former; krigsfångar, svarta afrikaner, kvinnor. De barn som säljs och köps inom sexhandel är de sista slavarna.
Rapporterna om trafficking och barnporr har skakat Åland och väckt avsky hos många av oss. Kan ett sådant fenomen pågå runt hörnet i vårt trygga samhälle?
Kom och ventilera dina tankar i skolans egen debatt-och diskussionsgrupp – Levande filosofers sällskap. Nahid Broström är sammankallare och kriminalkommissarie Olof Lindqvist medverkar.
Vi träffas i Mariehamns stadsbibliotek på torsdag 20.9. kl.18.30.
Välkomna!
Länk

Om demokrati

17 Sep

Om demokrati

Demokratin har inte alltid varit lika självklar.

10-14 september – kort summering av veckan som gick

14 Sep

Veckan som gick var fylld av en hel del olika engagemang i skolan. Delar av årskurs två har fått en dos Fair Sex. Hela projektet är ett beställningsverk av Ålands landskapsregering. Med tanke på den debatt som tagits upp i lokalpressen under den gångna veckan känns satsningen helt rätt.

Under veckan satt även studentskrivningarna igång. Först ut var engelskan som i år hade 146 skribenter. Att få det att fungera är ett riktigt pussel. Sex olika grupper samt en grupp med specialarrangemang kräver logistik. Att studerande i de första grupperna inte får träffa de som skrivit färdigt innebär att vi får föra skribenterna till auditoriet tills grupp nummer två sätter igång. Så måste det vara om vi ska uppfylla studentexamens direktiv! Basta!

Dagen efter var det dags för finska hörförståelse. Betydligt färre grupper trots att många nog läser finska. Inget nytt fenomen i sig!

På tisdag kväll höll vi ett föräldramöte i skolan gällande ett EU-finansierat E-math-projektet som vi deltar i. Spännande att få vara med om att pröva på nya pedagogiska metoder. Metoden, strukturerad inlärning, är väl i och för sig inte ny, men sättet den presenteras på är ny. All anledning att återkomma till hur projektet framskrider men jag är inte ett dugg orolig eftersom det är erfarna lärare som är involverade!

På onsdagen var det dags för korta språk, vilket innebär att franska, tyska och spanska hörförståelserna hölls. Onsdagen avslutades med en intervju för programmet Arena. Intressanta frågor!

Hela torsdagen och halva fredagen ägnades åt fortbildning i ledarskap. Organisatoriska, pedagogiska, kulturella, massmediala och pedagogiska frågor diskuterades. Skönt att få tid att reflektera över dessa frågor tillsammans med övriga medlemmar i Chefsforum. Dagarna avslutades med fiktiva krissamtal.

Nästa vecka; studentexamen måndag, onsdag och fredag. Tisdag besök av Ålands gymnasiums styrelse samt Hem & Skola möte. Torsdag håller vi ett husgruppsmöte där allt mellan himmel och jord som rör användningen av skolans lokaler tas upp. Därutöver en myckenhet av annat 😉