Vad är framgångsrikt i lärandet?

22 Aug

Vad utmärker ett framgångsrikt lärande? Hur vet du som lärare vad eleverna kan? Dylan Wiliam, professor emeritus vid Institute of education vid University of London, har under lång tid forskat krin…

Source: utbildningax.wordpress.com

See on Scoop.itAxLyceum

Anmälningstider för Fronter-kurserna

19 Aug

Håll koll på anmälningstiderna för Fronterkurserna! Admin-kursen och kursen för Nya fasta modellrum går ut den här veckan på onsdag och torsdag! Se närmare i rummet Utbildningsbyrån informerar på F…

Source: utbildningax.wordpress.com

Bra med kurser. Hur många informationskanaler en modern människa sedan ska hålla reda på är en annan sak. Ibland kan det bli väl många!

See on Scoop.itAxLyceum

Studentlitteratur

19 Aug

Studentlitteratur lägger grunden för lärande längs hela kunskapsresan – genom förskola, grundskola, gymnasium, universitet och högskola och under hela yrkeslivet.

Source: www.studentlitteratur.se

Vettig inställning till digitaliserande och lärande.

See on Scoop.itAxLyceum

Vi visionerar och skapar providéer tillsammans! | Ideabi

15 Aug

Source: ideabi.fi

Bara att sätta igång! Tyvärr knappt något på svenska men det kommer väl med tiden.

See on Scoop.itDigitalisering Ålands lyceum

Exempeluppgifter

15 Aug

Hur kommer ett elektroniskt prov att se ut?

Examinanderna kommer att ha möjlighet att bekanta sig med den elektroniska provmiljön före provet.
 Under 2013 kartlade Digabi…

Source: digabi.fi

Hur blir det med de digitala proven? Hur kommer de att se ut?

See on Scoop.itDigitalisering Ålands lyceum

Öppna Högskolans anmälningssystem

14 Aug

Source: www.ha.ax

Reading is a Guy Thing: Closing the Achievement Gap for Boys. Gratis föreläsning!

See on Scoop.itAxLyceum

Digabi

14 Aug

Virtaa ylioppilastutkintoon!

Source: digabi.fi

Exempeluppgifter på gång.

See on Scoop.itAxLyceum

Suomen laajin ilmainen sanakirja – RedFox

14 Aug

Source: www.redfoxsanakirja.fi

Fler och fler digitala vettiga tjänster.

See on Scoop.itAxLyceum

Hemundervisningen utvärderas

14 Aug

Ålands landskapsregering kommer att under augusti 2014 låta undersöka hemundervisningen på Åland. Största delen av detta arbete utförs av studerande Elin Johansson (Helsingfors universitet) som ans…

Source: utbildningax.wordpress.com

See on Scoop.itAxLyceum

Hemundervisningen utvärderas

5 Aug

Ålands landskapsregering kommer att under augusti 2014 låta undersöka hemundervisningen på Åland. Största delen av detta arbete utförs av studerande Elin Johansson (Helsingfors universitet) som ans…

Source: utbildningax.wordpress.com

See on Scoop.itAxLyceum